Zorg

Juf Dominique ondersteunt als zorgjuf in het eerste , vijfde en zesde leerjaar. Juf Marina in het vierde leerjaar. Er wordt klasintern gedifferentieerd of aan co-teaching gedaan. Op die manier kunnen zowel de kinderen als de klasleerkracht extra ondersteund worden.

© Stad Gent 2018
Basisschool Klaverdries, Klaverdries 1, 9031 Drongen
tel. (032) 09 226 37 55
e-mail klaverdries@stad.gent