Pedagogisch project

De school ziet de vorming als een geordend geheel van vier evenwaardige componenten:

  • VERSTANDELIJKE VORMING: elk kind een basiskennis laten verwerven als start voor eigen verdere intellectuele ontwikkeling;
  • EMOTIONEEL- AFFECTIEVE VORMING: elk kind moet de kans krijgen zijn gevoelens te uiten, te leren uiten in functie van anderen;
  • PSYCHOMOTORISCHE VORMING: elk kind de kans geven tot het creatief verkennen van zijn wereld en zijn mogelijkheden. deze te beleven en er een eigen vorm aan te geven door de ontplooiing van zijn lichamelijke en zijn muzische mogelijkheden;
  • SOCIALE VORMING: in het leren samenleven streven naar een kwalitatieve verbetering in het leven van allen die bij de opvoeding betrokken zijn, kinderen en begeleiders.

(Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 16 juli 1998.)

 

© Stad Gent 2018
Basisschool Klaverdries, Klaverdries 1, 9031 Drongen
tel. (032) 09 226 37 55
e-mail klaverdries@stad.gent