Inschrijvingen

 Kan ik mijn kind inschrijven?
Heb je interesse om jullie zoon/dochter in te schrijven in De Klaverdries? Dan ben je van harte welkom op onze ouderrondleidingen. U krijgt tijdens de rondleiding informatie over de werking en hoe je kan inschrijven. Daarnaast de mogelijkheid om jullie vragen te stellen en last but not least piepen we even in de klassen. Ben je graag aanwezig op één van de volgende rondleidingen, laat dit even weten op  klaverdries.dir@stad.gent of telefonisch op 09 226 37 55

Wanneer kan ik inschrijven? 
Inschrijven kan pas ten vroegste in de voorziene inschrijvingsperiodes van het voorafgaande schooljaar. Alle (instappende) kleuters van éénzelfde geboortejaar kunnen worden ingeschreven tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, ook al kunnen ze pas bij het begin van het daaropvolgende schooljaar instappen.
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de kinderen geboren in 2014 of vroeger. Kinderen geboren na 2014 kunnen in geen geval worden ingeschreven.

Wanneer zijn er inschrijvingsperiodes? 
De voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel, geboren in 2014 is voor alle scholen verplicht:loopt van 19 tot 30 oktober 2015.
rechtstreeks inschrijven in het register in het secretariaat van de school
geen weigeringen wegens “capaciteit bereikt”
met broers en zussen bedoelen we: alle leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren / effectieve broers en zussen al dan niet op hetzelfde adres / halfbroers en halfzussen al dan niet op hetzelfde adres / kinderen die op hetzelfde adres wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben
Alle andere kinderen:elektronisch aanmelden tussen 29 januari 2016 (vanaf 12u) en 19 februari 2016 (tot 12u)
voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel, geboren voor 2014
alle aangemelde kinderen worden gerangschikt in GOK of niet-GOK kinderenGokindicatoren:het gezin heeft een schooltoelage gekregen in 2015-2016
de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig studiebewijs)Wat is een elektronische aanmeldingsperiode? 
Om het probleem van kamperen voor de schoolpoorten op te lossen werd de elektronische aanmeldingsperiode ingevoerd.
Voor ouders die hun kind in  onze school wensen in te schrijven is het aan te raden hun kind(eren) reeds vooraf elektronisch aan te melden via de website meldjeaan.gent.be (deze website is enkel operationeel tijdens de aanmeldingsperiode). Op het einde van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen onderverdeeld volgens de GOK/niet-GOK indicatoren en gerangschikt volgens de afstand van verblijfplaats tot de school.
Zolang de maximumcapaciteit van de betreffende leerlingengroep niet wordt overschreden,krijgen de vooraf aangemelde kinderen in volgorde van hun rangschikking een “toegangsticket”. Wie zo’n toegangsticket heeft, krijgt tot 23 maart 2016 de tijd om de inschrijving op school te bevestigen.
Uitgebreide informatie over de aanmeldingsperiode en de rangordecriteria vindt u via www.lop.be

Waar aanmelden? 
Op de website meldjeaan.gent.be vanaf 29 januari (12u 's middags) tot 19 februari (12 u 's middags) operationeel
Het aanmelden zal kunnen:van thuis uit of via een andere particuliere internettoegang
in onze school (tussen 8u -12u en 13u45-16u30)
bij organisaties aangesloten bij het LOP
in het Administratief Centrum Zuid – contactpunt integratieWie mag een kind aanmelden? 
De ouders of diegene die het kind “in rechte of in feite onder bewaring heeft”.
Wat heb je nodig om een kind vooraf elektronisch aan te melden? 
De SIS-kaart van het kind + de ID-kaart van minstens één van de ouders. Het is bovendien handig als minstens één van de ouders over een e-mailadres beschikt, maar dat is niet noodzakelijk.
Inschrijven zonder aanmelden
Kinderen die niet elektronisch werden aangemeld kunnen alsnog in de overblijvende vrije plaatsen worden ingeschreven vanaf 12 april 2016.

Hoe worden de inschrijvingen geregistreerd? 
De school beschikt over een inschrijvingsregister waarin chronologisch alle gerealiseerde en alle niet-gerealiseerde inschrijvingen zijn vermeld. Ouders moeten dit register in de betreffende kolom handtekenen.
Bij een niet-gerealiseerde inschrijving ontvangt de ouder een “weigeringsformulier”. De school brengt het LOP van elke weigering op de hoogte.

Hoe verloopt de inschrijving? 
Ouders komen naar school al dan niet in het bezit van een “toegangsticket” (zie aanmeldingsperiode) en een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van het kind blijkt. Bij voorkeur is dit de KID-ID. De ouders ondertekenen het inschrijvingsregister en ontvangen een bewijs van inschrijving.
Wat als een kind niet wordt ingeschreven? 
De ouder wordt geïnformeerd over de reden van weigering en ontvangt een weigeringsformulier.

Is er (nog) plaats in de school voor mijn kind? 
De maximumcapaciteit per geboortejaar is vastgelegd op 25 kinderen per geboortejaar. Broers en zussen van de kinderen die hier al school lopen kregen vooraf de kans in te schrijven.

Kan ik de school bezoeken? 
Ja zeker, maar weet dat u niet de enige bent die dit wenst. Om de dagelijkse schoolwerking niet teveel te storen worden maandelijks momenten voorzien voor  rondleidingen . Deze kan u telkens op de homepage van deze website terugvinden.
Voor bijkomende vragen kan u Iris Allaert (directie) bereiken via mail : klaverdries.dir@stad.gent

© Stad Gent 2018
Basisschool Klaverdries, Klaverdries 1, 9031 Drongen
tel. (032) 09 226 37 55
e-mail klaverdries@stad.gent