2A,   2b

Op donderdag 20 april brachten de kinderen van 2A en 2B een bezoek aan de kinderboerderij te Drongen.
's Morgens leerden ze brood bakken en mochten ze een pony-of ezelritje maken. Na het middageten mochten ze zich eventjes uitleven op de speeltuin.Rond 13u terug aan de slag : dieren knuffelen, eten geven.
De kinderen waren heel enthousiast en samen met het goede weer werd dit een onvergetelijke dag.

  3A,   5A,   6A,   4A

Maandag zijn de voetbalwedstrijden van start gegaan op school. Vanaf het derde leerjaar konden de leerlingen zich hiervoor inschrijven. Meisjes en jongens spelen apart maar de teams bestaan wel uit leerlingen van verschillende klassen. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het materiaal maar ook de rollen (scorebord, scheidsrechter, tijdsbewaker, ...) worden door de kinderen uitgevoerd. Leuk initiatief van de kinderen en meester Peter.

Het werd een leuke voormiddag... de politie agenten vertelden over hun werk, leerden ons correct oversteken.
We mochten zelfs in de politieauto zitten.... wat een geluid maakt een sirene....

Pagina's

© Stad Gent 2017
Basisschool Klaverdries, Klaverdries 1, 9031 Drongen
tel. (032) 09 226 37 55
e-mail klaverdries@stad.gent